Skapad av: Mikael Hallbert, Sverige

Plats: Vattenfallet kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses mitt i Industrilandskapet nära Holmentorget.

Läs mer

Vattenfallet fick sin belysning till millennieskiftet. Mellan klockan 16.00 och 00.00 visas ett färgskådespel varje kvart. Ljusdesigner Mikael Hallbert har skapat installationen. I gången som går runt huset sitter 14 stycken färgkanoner som visar skådespelet.

Vårt upplysta vattenfall är populärt i Norrköping. I samband med terrordådet i Stockholm 2017 lystes vattenfallet upp i den svenska flaggans färger. På kommunens Facebooksida publicerades bilder på det då gulblåa vattenfallet som fick väldigt stor spridning och uppmärksamhet (över 650 000 personer såg inlägget och över 38 000 delade, reagerade eller kommenterade).

Dölj

 

Created by: Mikael Hallbert, Sweden

Location: The Waterfall can be seen in the middle of the Industrial Landscape during Norrköping Light Festival 2017/2018.

Read more

The waterfall got its lighting for the turn of the millennium. Between 16:00 and 00:00 there is a color spectacle every quarter. Light designer Mikael Hallbert has created the installation. In the aisle around the house there are 14 color cannons that show the spectacle.

The illuminated waterfall is very popular in Norrköping. In connection with the terrorist attack in Stockholm in 2017 the waterfall was illuminated in the colors of the Swedish flag. On the Facebook page of the municipality, pictures were published of the then yellow and blue waterfall, and they received a lot of attention (over 650,000 people saw the post and over 38,000 shared, commented or reacted).

Hide