Skapad av: Daan van Hasselt & Asia Jackowska – Nederländerna

Plats: Tree Hugger kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses i Strömparken.

Läs mer

Har du någonsin kramat ett träd? Instinkten att skapa samhörighet med andra livsformer har faktiskt ett namn: ’biofili’. Det innebär att vi har ett inre behov av att vara nära naturen. Att krama ett träd är det perfekta exemplet på att skapa samhörighet med naturen. Visste du att träd också är sammanlänkade med varandra? Nya studier visar att träd tål kraftfulla miljökatastrofer eftersom de är sammanlänkade genom sina rötter. Faktum är att denna konstruktion kommer att användas oftare inom arkitektur i framtiden för att skapa grupper av byggnader som är sammanlänkade under jord och som är starka nog att tåla jordbävningar och orkaner.  Tree Hugger av Daan van Hasselt och Asia Jackowska inbjuder dig att krama ett träd. Trädet lyser upp så fort du omfamnar det. Eftersom alla träd är sammanlänkade kommer din energi också att få de angränsande träden att lysa.

Om Daan van Hasselt & Asia Jackowska
Asia Jackowska och Daan van Hasselt är en Amsterdambaserad konstnärsduo. Båda är aktiva inom den interaktiva konstscenen och detta projekt är deras första officiella samarbete. Jackowska har en bakgrund inom grafisk design, illustration och animation. Hon studerade Media Art vid Academy of Fine Arts i Polen och har sedan dess experimenterat med digitala och analoga medier. Hennes partner Van Hasselt studerade Music Technology och fokuserar på mjukvaruprogrammering för interaktiva installationer. Han arbetar för olika (internationella) festivaler, som Lowlands, men även för större kommersiella företag som Tommy Hilfiger.

Dölj

 

Made by: Daan van Hasselt & Asia Jackowska – The Netherlands

Location: Tree Hugger will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed in Strömparken.

Read more

Have you ever hugged a tree? The urge to affiliate with other forms of life actually has a name; ‘biophilia’. This means we intrinsically feel the need to be close to nature. Hugging a tree is the perfect example to connect with nature. Did you know that trees are connected to each other as well? Recent studies show that trees can withstand powerful environmental disasters because they are interconnected through their roots. Matter of fact, this construction will be used in architecture more often in the future, creating groups of buildings that are connected underground that are strong enough to survive earthquakes and hurricanes.  Tree Hugger by Daan van Hasselt and Asia Jackowska invites you to hug a tree. As soon as you embrace it, the tree will light up. Because all the trees are connected, your energy will cause the neighbouring trees to glow as well.

About Daan van Hasselt & Asia Jackowska
Asia Jackowska and Daan van Hasselt are an Amsterdam based artist duo. Both of them are active in the interactive art scene and this project is their first official collaboration. Jackowska has a background in graphic design, illustration and animation. She studied Media Art at the Academy of Fine Arts in Poland and has been experiencing with digital and analogue media ever since. Her partner Van Hasselt studied Music Technology and focuses on the programming of software for interactive installations. He works for various (international) festivals, such as Lowlands, but also bigger commercial companies such as Tommy Hilfiger.

Hide