Skapad av: Massimo Uberti & Marco Pollice – Italien

Plats: Today I Love You kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses i Carl Johans Park.

Läs mer

Today I Love You (Idag Älskar Jag Dig). En mening som utmärker sig med sin enastående enkelhet. En magisk mening som verkar tagen från en vacker dröm som man inte vill vakna upp från. Men också en mening som väcker frågor. Imorgon då? Nästa år? Kommer du fortfarande älska mig då? Är denna kärlek evig, eller kommer den försvinna med tiden, och måste vi nöja oss med ögonblicket? Den italienske konstnären Massimo Uberti, känd för sina poetiska ljusinstallationer, har skrivit meningen med ljus och skapat ett nytt perspektiv: plötsligt har orden blivit materia. Meddelandet – idag älskar jag dig – motstår tidens gång vilket gör att du kan njuta av de tröstande orden om och om igen. Och det är precis vad Uberti har i åtanke: ’Det är en vänlig hälsning, skriven med ljus. Det är en mening som jag hoppas kommer att yttras av alla varje dag.’ Konstnären hoppas att det är ett konstverk som besökarna kommer att älska och vilja återkomma till om och om igen för att bli uppmuntrade och kunna återuppta sina dagliga aktiviteter med förnyad energi. Som en dröm, men en som man kan ta sig in och ut ur, även när man är vaken. Idag älskar jag dig. Såsom jag kommer göra imorgon.

Om Massimo Uberti & Marco Pollice
Den italienske ljuskonstnären Massimo Uberti är känd för minimalistiska och skulpturala ljusinstallationer. Hans verk är enkla i form, ofta symmetriska och tillverkade av neonljus. Begreppet reduktion är centralt i Ubertis arbete. Han reducerar sina ljusskulpturer till deras innersta väsen i hopp om att öka deras inverkan genom att göra det.

Uberti samarbetar med Marco Pollice, en arvtagare till stora ljusentusiaster. Pollice är konstnärlig chef för familjeföretaget Pollice Illuminazione, ett ljuskonsultföretag som grundades 1908. Pollice är producent på Idag Älskar Jag Dig.

Dölj

 

Made by: Massimo Uberti & Marco Pollice – Italy

Location: Today I Love You will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed in Carl Johans Park.

Read more

Today I Love You. A sentence excelling at splendid simplicity. A magical sentence, which seems to come from a beautiful dream you don’t yet want to wake up from. But also a sentence that evokes questions. What about tomorrow? Next year? Will you still love me then? Is this love eternal, or will it slip away in time and do we have to content ourselves with the moment? The Italian artist Massimo Uberti, renowned for his poetic light installations, has written the sentence in light, opening a new perspective:suddenly the words have become matter. The message – today I love you – has been fixed in time, making it possible for you to enjoy the comforting words over and over again. And that’s exactly what Uberti has in mind: ‘It’s a friendly greeting, written in light. It’s a sentence which I hope will be uttered by everybody every day.’ The artist hopes that it’s a work visitors will fall in love with and will want to revisit over and over again in order to get charged up and be able to resume their daily activities with renewed energy. Like a dream, but one you can get in and out of, even when awake. Today I love you. As I will tomorrow.

About Massimo Uberti & Marco Pollice
The Italian light artist Massimo Uberti is known for minimalistic and sculptural light installations. His works are simple in form, often symmetric and manufactured with neon lights. The concept of reduction is central in Uberti’s work. He abstracts his light sculptures to their very essence, hoping to increase their impact by doing so.

Uberti is working with Marco Pollice, an heir of great light enthusiasts. Pollice is artistic director of the family business Pollice illuminazione, a consultancy firm in the field of light dating back to 1908. Pollice is the producer of Today I Love you.

Hide