Skapad av: Ralf Westerhof  – Nederländerna

Plats: Take Flight! kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses på Gamlebro.

Läs mer

Ralf Westerhof har skapat en streckteckning av en vit fågel som flyger iväg. Den symboliserar oftast frihet och fred men kan användas som en symbol i olika sammanhang. På skolan där den först placerades symboliserade den unga vuxna som är redo för världen och lämnar boet. De specifika placeringarna av strecken i 3D-utrymmet skapar en konsekvent men ändå annorlunda teckning från olika vinklar. Starka LED-neonljusslingor gör konstverket ett energieffektivt och mycket synligt blickfång som lockar folk på avstånd.

Om Ralf Westerhof
Ralf Westerhof är känd för sina 3D-teckningar som han skapar med hjälp av järntrådar som böjts för hand. Westerhof finner inspiration för sin kinetiska konst i konstverken skapade av den österrikiske expressionistiske målaren Egon Schiele (1890-1918). Westerhofs järntrådsskulpturer ser bräckliga ut men är robusta.

Dölj

 

Made by: Ralf Westerhof  – The Netherlands

Location: Tree Hugger will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed by Gamlebro.

Read more

Ralf Westerhof created a line drawing of a white bird taking flight. As a symbol it can be used in different settings, symbolizing freedom and peace are the most common. On the school where it was first placed it symbolized young adults, ready for the world leaving the nest. The specific placement of the lines in 3D space give a coherent yet different drawing from various angles. Bright LED neon flex makes the work an energy efficient and a highly visible eye catcher, able to lure people from afar.

About Ralf Westerhof
Ralf Westerhof is known for his 3D drawings that he creates using hand-curved iron wires. Westerhof finds inspiration for his kinetic art in the work of Austrian expressionist painter Egon Schiele (1890-1918). Westerhofs wiresculputers look fragile but are quite sturdy.

Hide