Skapad av: Jesper Bäckstedt, Norrköping

Plats: Star Spangled Water kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses i vattnet nära entrén till Stadsmuséet.

Läs mer

Verket ”Star Spangled Water” har fått sitt namn tack vare liknelsen med stjärnor som ligger utströdda strax under vattenytan. Vattnet bidrar med rörelse och en naturlig spridning av ljuset så beroende på vattnets rörelse så kommer verket att bete sig därefter.

Ljusen är utspridda slumpmässigt och genom sitt oregelbundna lugna blinkande upplevs de inte som enskilda ljus utan man ser istället en helhet, en yta av ljus.

Om Jesper Bäckstedt
Jesper Bäckstedt är norrköpingsbo och arbetar till vardags som systemingenjör och projektledare. ”Star Spangled Water” är hans första ljusinstallation och precis som i sin yrkesroll krävdes mångsidig ingenjörskonst för att nå fram till slutresultatet.

Dölj

 

Created by: Jesper Bäckstedt, Norrköping

Location: Star Spangled Water will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed in the water close to the entrence of Norrköping City Museum.

Read more

The artwork ”Star Spangled Water” has been named thanks to the resemblance to stars stretched just below the water surface. The water contributes with movement and a natural spread of the light so due to the movement of the water, the work will behave accordingly.

The lights are scattered randomly and through their irregularly calm flashing they are not perceived as individual light, but instead you see a whole, a surface of light.

About Jesper Bäckstedt
Jesper Bäckstedt lives in Norrköping and warks as a system engineer and project manager. ”Star Spangled Water” is his first light installation and just as in his normal work, versatile engineering was required to reach the final result.

Hide