Skapad av: Nicole Banowetz  – USA

Plats: Rotifers kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses på Louis De Geers fasad och på Kråkholmen.

Presenteras av:

Lugna Favoriter

Läs mer

‘Rotifers’ känns som att kliva in i en scen från Alice i Underlandet där uppblåsbara varelser i mänsklig storlek rör sig och lyser. Denna installation, designad av Nicole Anona Banowetz, uppmanar besökarna att interagera med dessa fascinerande och sagolika varelser. Om du tittar noga kommer djuren vid något tillfälle att kollapsa. Medan detta sker ges utrymme för nya varelser att födas. Det är en livscirkel där de som dör sprider sitt DNA till de kommande generationerna.

Om Nicole Banowetz
Nicole Banowetz är en skulptör från Denver som specialiserar sig på skulpturer, design, installationer och utbildning. Banowetz har bott och arbetat över hela världen. Hon har ställt ut konstverk i Indien, Italien, Irland, Ryssland, Tyskland, Polen och England. Hennes konstverk består i huvudsak av uppblåsbara sydda skulpturer med spröda sammansatta former. Hennes konstverk handlar om sårbarhet och kamp. Hennes objekt består av lager som är skyddande och destruktiva för konstverket på samma gång. Hennes former växlar mellan tillväxt och förfall, dekoration och sjukdom.

Dölj

 

Made by: Nicole Banowetz – USA

Location: Rotifers will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed on the facade of Louis De Geer and on Kråkholmen.

Presented by:

Lugna Favoriter

Read more

‘Rotifers’ feels as if we were stepping into a scene from Alice in Wonderland, where human-scaled inflatable creatures would move and give light. This installation, designed by Nicole Anona Banowetz, invites us visitors to interact with these fascinating and fairy-tale-ish creatures. If you look closely, the animals will, at some point, collapse. While this happens, space is given to new creatures to be born. It is a circle of life, one in which those who die, shatter their DNA for the generations to come.

About Nicole Banowetz
Nicole Banowetz is a sculptor from Denver who is specialized in sculptures, design, installations and education. Banowetz lived and worked all over the world. She exhibited work in India, Italy, Ireland, Russia, Germany, Poland and England. Her work mainly consists of inflatable sewn sculptures with delicate assembled forms. Her work addresses venerability and struggle. Her objects exist out of layers that are protective and destructive for the work at the same time. Her forms move between growth and decay, and decoration and disease.

Hide