Skapad av: DP Architects  – Singapore

Plats: Rhizome House kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses på Holmentorget.

Läs mer

Inom botanik (läran om växter) är en rhizom en modifierad underjordisk stamdel. Den växer vanligtvis under jord och rötter och knoppar växer ofta från dess noder. Rhizomen behåller även möjligheten att låta nya knoppar växa uppåt vilket skapar en struktur ovanför marken. ‘Rhizom House’ är en representation och visning av detta rotsystem i naturlig storlek. Som ett resultat innehåller ljusinstallationen briljant skiftande RGB-ljusdioder och väderbeständig, genomskinlig högdensitetspolyeten som är parametriskt formad som rotstrukturer som växer, förgrenar sig och flätas samman.

Om DP Architects
DP Architects är en ledande internationell multidisciplinär arkitektonisk praxis i Singapore, specialiserad på arkitektur, stadsplanering, landskapsplanering, infrastrukturplanering, ingenjörskonst, hållbar design, heminredning och – sist men inte minst – belysningsplanering. Företaget har arbetat med imponerande projekt, som det största köpcentret i världen i Dubai. För Rhizome House assisterades DP Architects av Flos Asien, KKDC, Krislite och i-Light.

Dölj

 

Made by: DP Architects  – Singapore

Location: Rhizome House will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed at Holmentorget.

Read more

In botany (the science of plants), a rhizome is a modified subterranean root that is usually underground, often sending out roots and buds from its nodes. The rhizome also retains the ability to allow new buds to grow upwards, creating a structure above ground. ‘Rhizome House’ is a life-size representation and display of this root system. As a result, the light installation contains brilliantly changing RGB light diodes and weather-resistant, translucent high-density polyethylene material parametrically shaped as root structures that grow, branch, and connect.

About DP Architects
DP Architects is a leading international multidisciplinary architectural practice in Singapore, specialized in architecture, urban planning, landscape design, infrastructure design, engineering, sustainable design, interior design and – last but not least – light design. The firm has worked on impressive projects, such as the biggest shopping mall in the world in Dubai. For Rhizome House, DP Arcitects was assisted by Flos Asia, KKDC, Krislite and i-Light.

Hide