Skapad av: Paul Van Laak och Arnout Mijer Studio – Nederländerna

Plats: Object O kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses i Strömparken.

Läs mer

Ljus förekommer i olika karaktär, men oftast som varm och kall. Men, hur beskrivs de? Hur fångas de? Den första liknelsen som kommer upp är den glödande solen och det mjuka blå skenet av månen. Med livscykeln som referens och övergången från dag till natt blir det enkelt.

Trots att vi enkelt kan skilja mellan dessa två former av ljus, är det inte så lätt att känna igen dem. Den naturliga förvandlingen från ljust till mörkt har bleknat. När vi tittar upp mot himlen på natten är det nästan omöjligt att uppfatta alla de miljontals stjärnor. Vi är inte längre vana vid det oändliga djupet av mörker.

I konstverket Object O har ljusdesigners Paul van Laak och Arnout Meijer försökt att fånga essensen av staden. Det runda ljuset, varmt eller kallt, representerar dagens cykliska aspekt, trots att dessa gränser är otydliga. Vad händer om vår sol bara var en ring? Eller månen? Flytande ringar i det oändliga universum. Konstverkets två ringar för båda himlakropparna tillsammans. Som om de flyter ovanför varandra som glorior, skillnaden mellan dag och natt blir nästan gripbar.

Dölj

 

Made by: Paul Van Laak och Arnout Mijer Studio – The Netherlands

Location: Object O will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed in Strömparken.

Read more

Light appears in many forms, but mainly as warm and cold. But how do you describe those forms? How do you capture them? The first comparison that comes to mind is the gold yellow burning of the sun and the soft blue glow of the moon. The reference to the cycle of life and the transition from day to night is easily made.

Even though we can easily distinguish between these two forms of light, recognizing them isn’t as easy. The natural transformation from light to dark has become blurred. When we tilt our heads toward the sky at night, it’s almost impossible to perceive the millions of stars. We are no longer accustomed to the immeasurable depth of darkness. Even animals are lost. Who hasn’t heard the blackbird’s whistle, a bird that can no longer distinguish day from night? The dark city is wrapped in a rich array of colors that seem to imitate both the sun and the moon.

Does this disturb our natural cycles? Light designers Paul van Laak and Arnout Meijer don’t want to take it that far. They have tried to capture the essence of the city in their artwork, Object O. Light is round, warm or cold, and represents the cyclical aspect of the day, despite the fading of those borders. What if our sun were just a ring? Or the moon? Floating rings in that immeasurable universe.

The two rings of Object O bring both heavenly bodies together. As they float above each other like halos in Strömparken, the separation between day and night almost becomes tangible.

Hide