Skapad av: alaa minawi, Libanon

Plats: my light is your light är placerad under Gamlebro vid Motala Ström. Där skapar brons undersida en känsla av begränsad rymd, och ljuset reflekteras väl i det strömma vattnet.

Läs mer

“När människan tvingas att lämna sina städer och byar lämnar de inte bara sina hem, tillhörigheter, skolor, favoritleksaker, vänner och grannar – de lämnar även sitt skinn, sina organ och sina minnen. De förvandlas till glödande konturer av ljus. De vandrar, viskandes, mitt ljus är ditt ljus (my light is your light)”.

My Light is Your Light… berättar historien om osäkerheten att vara. De sex figurerna i naturlig storlek av formade neonrör står på en plats de just kommit till efter en lång resa. De är flyktingar skapade av konstnären alaa minawi. minawi är, precis som sin far och farfar, en Palestinsk flykting bosatt i Libanon. Alaa minawi studerade kommunikation vid Libanesiska Amerikanska Universitetet i Libanon.

Det här konstverket är en installation för de som har tvingats förflytta sig, i en stad med en vision om ett tolerant och välkomnande gemenskap.

Dölj

 

Created by: alaa minawi, Lebanon

Location: my light is your light is placed below the Gamlebro bridge by Motala Ström. There, the bridge creates a sense of limited space and the light from the installation is reflected in the water current.

Read more

“When people are forced to leave their cities, they do not only leave their homes, belongings, schools, favorite toys and friends and neighbors behind, they actually leave their skin and organs and memories. They transform into outlines of a radiating light. They walk, whispering one thing: my light is your light…”

my light is your light… tells the story of the uncertainty of being. The six life-sized figures made of curved neon tubes stand on a dock as though they have just arrived from far away. They are refugees, conceived by artist alaa minawi (indeed, without capitals). minawi is, like his father and grandfather, a Palestinian refugee living in Lebanon. alaa minawi (LB) studied Communication Arts at the Lebanese American University in Beirut, Lebanon. This artwork is a temporary monument for the displaced in a city known for being welcoming and tolerant.

Hide