Skapad av: Yoko Seyama & Dirk Haubrich – Japan & Tyskland

Plats: Melody Dots 21 kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses i turbiunhallen vid Visualiseringscenter C.

Läs mer

I Melody Dots 21 möts olika konstformer. Det är en skulptur som består av en halvcirkelformad skärm och en mobil av flerfärgade skivor som utgör den kinetiska delen av konstverket när de rör sig i vinden. Melody Dots 21 är en blandning av konstformer och följaktligen mycket spännande att titta på. Och även om konstverkets skönhet ligger i dess uppfinningsrikedom så är den inte första prioritet för den japanska konstnären Yoko Seyama. Hennes verkliga intresse är vad alla dessa konstformer resulterar i vilket, i hennes egna ord, är en skulptur av rent ljus. För henne handlar det om ljusfläckarna som dansar på skärmen och ibland finner varandra, smälter samman och sedan går sina separata vägar igen.

Om Yoko Seyama & Dirk Haubrich
Den Berlinbaserade konstnären Yoko Seyama har en bakgrund inom arkitektur och konst. Seyamas scenografiska och tvärvetenskapliga konstverk är rumsligt orienterade och har en tidbaserad karaktär. I hennes kinetiska skulpturer kombinerar Seyama digitala element och naturliga material, inklusive ljus. För Amsterdam Light Festival & Norrköping Light Festival samarbetade hon med den tyske kompositören Dirk Haubrich.

Dölj

 

Made by: Yoko Seyama & Dirk Haubrich – Japan & Germany

Location: Melody Dots 21 will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed in the turbine hall near Visualization Centre C.

Read more

In Melody Dots 21 various art forms come together. It is a sculpture, consisting of a semicircular screen and a mobile of multicolored discs, which forms the kinetic part of the work, as they move in the wind. Melody Dots 21 is an amalgam of arts and consequently very exciting to look at. And although the beauty of the work lies in all its ingenuity, that is not the first concern of the Japanese artist Yoko Seyama. Her real interest is what all these art forms result in, which, in her own words, is a sculpture of pure light. To her it is about the dots, dancing on the screen, sometimes finding each other and fusing, then going their own way again.

About Yoko Seyama & Dirk Haubrich
The Berlin-based artist Yoko Seyama has a background in architecture and the arts. Seyama’s scenographic and multidisciplinary works are spatially oriented and have a time- based character. In her kinetic sculptures, Seyama combines digital elements and natural materials, including light. For Amsterdam Light Festival & Norrköping Light Festival, she worked with German composer Dirk Haubrich.

Hide