Upplev Norrköping Light Festival på ditt sätt. Ta gärna hjälp av kartan för att hitta rätt – men gör upplevelsen helt till din egen! Vi föreslår att ni börjar er vandring vid Visualiseringscenter C eller Carl Johans park för att inte missa något av årets konstverk. Kartan kan ni enkelt ha med er i telefonen, tillsammans med mer information om varje konstverk här på hemsidan.

Kartan visar samtliga konstverk som presenterats, och innan invigningen den 30/11 kommer samtliga ljusinstallationer att ha presenterats med namn och plats.

Nedan visas en tillgänglighetsanpassad väg för Norrköping Light Festival. Konstverket Circle of Life upplevs bäst från Bergsbron. För att undvika trapporna som finns under Gamlebro rekommenderar vi dig att ta vägen genom Knäppingsborg och sidan vidare mot Holmentorget, förbi konstverket Water Fun.

Trevlig promenad!

Experience the Norrköping Light Festival in your way. Feel free to use the map to find the right way – but make the experience all your own! We suggest you start walking at Visualization Center C or Carl Johans park. You can easily bring the map with you on the phone, along with more information about each artwork on the website.

The map shows all the artwork presented, and before the opening on 30/11 all light installations will be presented with name and location.

Below you’ll find an accessibility trail for the Norrköping Light Festival. The Circle of Life  is best experienced from Bergsbron. To avoid the stairs under Gamlebro, we recommend taking the way through Knäppingsborg.

Enjoy your walk!