Skapad av: Balmond Studios, Ryan Szanyi, England

Plats: Infinita hittar du mitt i Motala Ström vid Saltängsbron. Det starkt lysande konstverket är som gjort för det strömma vattnet som skapar en perfekt inramning.

Läs mer

Balmond Studio tar sig an systemen som omger oss. Mekaniken i livet själv. Fraktaler är ett rikt område att utforska. En fraktal är ett självlikformigt mönster i oändliga skalor. Former eller mönster som kan delas upp eller multipliceras obegränsat från en identisk källa – delar av en universell helhet.

Infinita (2017) är också baserat på en fraktal: tetraeder – en pyramid med en triangulär bas. Ljusa gnistrande kvartsstrukturer som består av många tetraedrar återskapar formen av kristaller. Men vid ett andra ögonkast ser du bortom ytan och skönjer komplexiteten i den inre strukturen.

OM KONSTNÄREN
Cecil Balmond (1943) är känd för sina innovativa mönster av kända samtida strukturer såsom CCTV-byggnaden i Peking och flera av byggnaderna Serpentice Gallery Pavillion i London. Balmond Studio bygger på forskning inom områdena vetenskap, matematik och biologi. ’Infinita’ är ett projekt av Ryan Szyani.

Dölj

 

Created by: Balmond Studios, Ryan Szyani, England

Location: Infinita is located in the middle of Motala Ström by Saltängsbron bridge. The bright shining installation is a perfect match with the fast waters of Motala Ström.

Read more

Balmond Studio engages with the systems of organisation that surround us. The very mechanics of life itself. Fractals are a rich territory for explanation. A fractal is essentially a system of self-similarity on infinite scales. Think forms or patterns that can be subdivided or multiplied limitlessly from one identical source – contingent parts of a universal whole.

Infinita (2017) is also based on a fractal: the tetrahedron, a pyramid with a triangular ground surface. Bright sparkling quartz structures composed of many tetrahedrons engage the consciousness echoing the form of cracked crystals. But on a second look, you will see beyond the surface to the complexity of the internal structure.

ABOUT THE ARTIST

Cecil Balmond (1943) is known for his innovative designs for famous contemporary structures, such as the CCTV building in Beijing and multiple Serpentine Gallery Pavilions in London.

Hide