Skapad av: Upplev Norrköping, Musikservice AB

Plats: I <3 Norrköping kommer att stå i Carl Johans Park för att välkomna besökare och återvändande Norrköpingsbor till staden.

Läs mer

Norrköping gör något med människor. På platsen där meddelandet föregående år löd Today I Love You lyser i år klara och tydliga ord, när Carl Johans Park återigen fylls med budskap om kärlek. Den korta meningen hälsar tillresande besökare och återvändande Norrköpingsbor välkomna med en uppmaning till att sprida kärlek. Inte bara över Norrköping stad, utan över personer och platser i vår omgivning. Målet med de enkla orden är att väcka en tanke kring kärleken.

Vem och vad älskar du? Säger du det tillräckligt ofta, eller är det kanske underförstått? Får du chansen att njuta av det du älskar? Är det kanske en fotbollsmatch med vårt kära IFK Norrköping, en kväll med Norrköpings Symfoniorkester eller en fika på ett av stadens många caféer och konditorier. Och hur ser kopplingen ut mellan kärlek och stolthet? Den stolthet vi känner för vår stad gör den lätt att älska.

Ett Norrköping för alla. Som alla kan älska, en stad som alla Norrköpingsbor kan känna en stolthet över och en stad som besökare kan få chansen att lära känna. #iNorrköping

Dölj

 

Created by: Upplev Norrköping, Musikservice AB

Location: I <3 Norrköping will be in Carl Johans Park to welcome visitors and returning residents to the city.

Read more

Norrköping does something with people. In place where the message last year read Today, I love you this year, Carl Johans Park is once again filled with message of love. The short and clear sentence welcomes visitors and returning residents with a call to spread love. Not only over Norrköping city, but over people and places in our surroundings. The aim of the simple words is to make room for a thought around love.

Who and what do you love? Do you say it often enough, or is it perhaps implied? Do you get the chance to enjoy what you love? Is it perhaps a soccer match, watching our dear IFK Norrköping, an evening with the Norrköping Symphony Orchestra or a fika in one of the city’s many cafes and patisseries. And what does the connection look like between love and pride? The pride we feel for our city makes it easy to love.

A Norrköping for eveyone, for everyone to love, a city that all Norrköping residents can be proud of and a city that all visitors can get the chance to get to know. #iNorrköping

Hide