Skapad av: Oh My Light! Studio  – Chile

Plats: Friendala kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses på Spången mellan Sandgatan och Refvens grund.

Läs mer

För de chilenska artisterna Macarena Meza och Daniela Orellana är ljuskonst ett sätt att generera känslor genom att omvandla ljus till en sensorisk upplevelse. Deras Friendala är ett bra exempel på detta. Hälften av konstverket består av en stor mandala, en indisk symbol för enighet och integration mellan folk. Ljusreflektionen i vattnet utgör den andra halvan av cirkeln och gör konstverket komplett. Konstnärerna hoppas att konstverket i sin tur kommer att påverka besökarna: ”Vi hoppas att vår Friendala kommer att omedvetet beröra människorna som ser den och att de kommer ta med sig en del av harmonin och freden den står för.”

Om Oh My Light! Studio
Ljusdesignern Macarena Meza och arkitekten Daniela Orellana kallar sig sanna ‘ljusälskare’. Båda började sina studier i Santiago, Chile, men flyttade till Europa för att fortsätta sina utbildningar; Meza genomförde Master Lighting Design & LED Technology i Milano och Orellana genomförde Master Architectural Lighting Design i Madrid. Vid sidan av deras egna arbeten jobbar de chilenska kvinnorna tillsammans och fokuserar på efemära ljusinstallationer i offentliga och privata utrymmen. De försöker att förändra betraktarens rumsuppfattning genom ljusanvändningen.

Dölj

 

Made by: Oh My Light! Studio – Chile

Location: Friendala will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed on ”Spången” between Sandgatan and Refvens grund.

Read more

To the Chilean artists Macarena Meza and Daniela Orellana light art is a way to generate emotions by transforming light into a sensory experience. Their Friendala is a good example of this. Half of the work consists of a big mandala, an Indian symbol for unity and integration between peoples. The reflection of the light in the water constitutes the other half of the circle and makes the work complete. The artists hope that in turn the work will infuence the visitors: ”We hope that the Friendala will subconsciously touch the people who observe it so that they will take along some of the harmony and the peace it stands for.”

About Oh My Light! Studio
Light designer Macarena Meza and architect Daniela Orellana call themselves true ‘light lovers’. They both started their studies in Santiago, Chili, but left for Europe to continue their education; Meza completed the Master Lighting Design & LED Technology in Milan and Orellana the Master Architectural Lighting Design in Madrid. Alongside their own work, the Chilean women work together and focus on ephemeral light installations in the public and private space. They attempt to transform the viewer’s spatial perception through the use of light.

Hide