Skapad av: John Bell, England

Plats: Enthalpy hittar du i Strömparken. Där kan förbipasserande  stanna upp och betrakta konstverkets interaktiva bild.

Läs mer

Vanligtvis kan bara kallblodiga djur som ormar se infraröd strålning. John Bell använde modern termografiteknik för att visualisera temperaturskillnader i en värmebild som visar sig som en kopia av besökaren. Besökare fångas av en infraröd kamera varpå de infraröda termobilderna projiceras direkt framför ögonen. Mätningen av denna termiska energi kallas enthalpi, vilket också är namnet på detta interaktiva konstverk. Konstverket består av fyra individuella skärmar.

OM KONSTNÄREN
John Bell är specialiserad på arkitektur, konst och interaktiv design. Han lärde sig vid Arkitektoniska Föreningen, var akademisk rådgivare vid Diplomskolan och han leder civilingenjörskursen vid Canterbury School of Architecture. Bell är också grundaren av FXV Interactive Culture Lab. Här arbetar han huvudsakligen med forskning för potentiell ny teknik inom sitt område.

Dölj

 

Created by: John Bell, England

Location: You find Enthalpy in Strömsparken. There, passers-by are able to take in the interactive image of the installation.

Read more

Usually only cold blooded animals such as snakes can see infrared. John Bell used modern infrared technologies to visualize heat-signatures in a life size ghost appearance, that turn out to be a reproduction of the visitor.
Visitors are captured by an infrared camera, the produced images are directly projected in front of the visitors. The measurement of this thermic energy is called enthalpy, thus the name of this interactive artwork. The artwork consists of four individual screens.

ABOUT THE ARTIST

John Bell is specialized in architecture, art and interactive design. He taught at the Architectural Association, was academic advisor at the Diploma School and he leads the Master of Architecture course at the Canterbury School of Architecture. Bell is also the founder of FXV Interactive Culture Lab. Here he is mainly working on research for potential new technologies in his field.

Hide