Skapad av: LAVA (Labour for Visionary Architecture), Australien Owner: Normalu Barrisol

Plats: Digital Origami tigers är placerade i mitten av Holmentorget. Konstverket erbjuder en möjlighet att stanna upp och betrakta dessa magnifika djur i en fin inramning av industrilandskapets miljö.

Läs mer

Digital Origami Tigers skapades ursprungligen för att fira det kinesiska nyåret på Customs House i Sydney 2010. De flyttades till Kuala Lumpur för KL Design Week, till Berlin för WWF-medvetenhetskampanjen, Singapore i I-Light Marina Bay Festival och på en turné genom USA som började vid San Francisco Zoo 2011. De hukande digitala tigrarna kombinerar äldre tillverkningsmetoder av lyktor med nyskapande digital design som sammanför öst och väst. De skapades för att markera tigerens år och öka medvetenheten om dess utrotningsstatus. De enorma katterna är gjorda av återvinningsbara material, aluminium och barrisol – ett lätt återanvändbart stretchmaterial. Pulserande låg energi LED-belysning väcker skulpturerna till liv.

OM KONSTNÄREN
LAVA (Labour for Visionary Architecture) är en internationell tankesmedja och designbyrå med kontor i bland annat Sydney, Peking och Berlin. De fokuserar på framtida teknologier och biomimetik – där man använder naturen som inspiration för design och teknik. Digital Origami Tigers är ett samarbete med Customs House Sydney.

Dölj

 

Created by: LAVA (Labour for Visionary Architecture), Australia

Location: Digital Origami Tigers is placed in the middle of Holmentorget square. The installation provides a chance to stop and hold and to take in these magnificent animals in the environment of the Industrial landscape.

Read more

Digital Origami Tigers were originally created to celebrate Chinese New Year at Customs House, Sydney in 2010. They went to Kuala Lumpur for KL Design Week, Berlin for the WWF awareness campaign, Singapore in the i-Light Marina Bay Festival and on a USA tour starting at San Francisco Zoo in 2011. The crouching digital tigers combine ancient lantern making methods with cutting edge digital design, bringing east and west together. They were created to mark the lunar year of the tiger and raise awareness about its endangered status. The enormous cats are made of recyclable materials, aluminum and barrisol, a light weight reusable stretch material. Pulsating low energy LED lighting brings the sculptures to life.

ABOUT THE ARTIST

LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) is an international think tank and design agency with offices in ,among other things, Sydney, Beijing and Berlin. Their focus is on future technologies and biomimetics, or using nature as inspiration for design and technique. Digital Origami Tigers is a collaboration with Customs House Sydney.

Hide