Skapad av: Rob van Houten, Nederländerna

Plats: Circle of Life kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses på Speyermans Holme, nedanför Bergsbrogården vid Stadsmuseet.

Läs mer

Circle of Life skapar en magisk ingång då man passerar bron och kommer ut på andra sidan. Konstverket har inspirerats av Möbius band som upptäcktes år 1858 av den tyske matematikern och astrologen August Ferdinand Möbius. Symbolen blev snabbt en symbol för evighet, och användes av den tyske grafikern M.C. Eschers ritningar så som Möbius Strip II (1963) där myror marscherar på just ett Möbius band. Konstverket handlar om evighet, det oändligt porlandet vattnet i Strömmen och tempot inne i staden. Färgernas rörelse i Circle of Life spelar också en stor roll, den lugna rörelsen symboliserar en tom stad som behöver fyllas med liv och när man passerar cirkeln intensifieras ljusets flöde och skapar mer liv.

Dölj

 

Created by: Rob van Houten, The Netherlands

Location: Circle of Life will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed on Speyermans Holme, below Bergsbrogården near Norrköping City Museum.

Read more

Circle of Life is a Möbius strip, or a loop with only one surface and one side. It was named after the German mathematician and astrologer August Ferdinand Möbius, who discovered the loop in 1858. It quickly became a symbol for eternity, and was used by Dutch graphic artist M.C. Escher in drawings like Möbius Strip II (1963), in which ants are depicted marching on a Möbius strip-like grid. This artwork is also about eternity, about the endless stream of water in the river and the rush of people to the city. The colors of the ring also play an important role in this scene. It starts off in a slow motion, depicting an empty city that needs to be filled with life. When someone passes through the circle, the intense light flows in both directions and blends together into more life.

Hide