Skapad av: Peter Koros, Ungern

Plats: Bunch of Tulips hittar du mitt i Motala Ström vid Linköpings Universitet Campus Norrköping. Där ger det omringande vattnet extra liv åt konstverket.

Läs mer

Tulpanen är en av de mest stereotypa och populära symbolerna i konstverkets hemland Nederländerna. Visste du att under tulpanmanin år 1630 var tulpaner så populära att priset var ungefär lika dyrt som ett kanalhus i Amsterdam? Nederländerna exporterade nästan två miljarder lökar per år. Bunch of Tulips (2016) är bokstavligen en uppblåst tolkning av den nederländska tulpanmanin. Genom att återskapa tulpaner i en stor uppblåsbar installation kunde hans konstverk nästan ses som ett popkonstarbete. Mängd, storlek och färg representerar den nederländska kulturen av massförbrukning. Hans kitch-framtoning sätter denna historiska och turistiska symbol i ett nytt sammanhang.

OM KONSTNÄREN
Ungerska Peter Koros studerar transportteknik vid Applied Arts University i Wien, Österrike. Koros examinerades på uppblåsbara anläggningar för en miljöorganisation.

Dölj

 

Created by: Peter Koros, Hungary

Location: You will find Bunch of Tulips in the middle of Motala Ström by Linköping University Campus Norrköping. The surrounding water brings extra life to the installation.

Read more

The tulip is one of most stereotypical and popular symbols in The Netherlands. Did you know that during the tulip-mania in 1630 tulips were so popular that the price was about as expensive as an Amsterdam canal house though? The Netherlands exported almost two billion bulbs per year. Bunch of Tulips (2016) is literally a blown up interpretation of the Dutch tulip-craze. By recreating tulips in a huge inflatable installation his artwork could almost be seen as a work of Pop Art. The amount, the size and color represent our culture of mass consumption. His kitsch approach gives this a historical and touristic symbol a new context.

ABOUT THE ARTIST

Hungarian Peter Koros studies transport engineering at the Applied Arts University in Vienna, Austria. Koros graduated on inflatable installations for an environmental protection association.

Hide