Skapad av: Studio Klus – Nederländerna, Curaçao & Grekland

Plats: 15000 and more kommer under Norrköping Light Festival 2017/2018 kunna ses vid Strömmen nära Campus Norrköping.

Läs mer

Det finns fler cyklar än människor i den holländska huvudstaden. Faktum är att ca 15000 cyklar fiskas upp ur Amsterdams kanaler varje år. Detta fenomen säger mycket om den holländska cykelkulturen och Amsterdams urbana livsstil. 15000 and more från Studio Klus är en ljusinstallation som påminner både lokalbefolkning och besökarna om denna livsstil.

Om du ännu inte var medveten om den holländska cykelkulturen eller om du är en lokalinvånare som inte kan leva utan din cykel så kommer 15000 and more garanterat få dig att le. Vem som kastar alla 15000 cyklar i kanalerna förblir dock ett mysterium…

I Norrköping är problemet inte lika stort men även här slängs det i en hel del cyklar.

Om Studio Klus
Studio Klus består av ett tvärvetenskapligt och mångkulturellt team. Holländska Anna Musch, curaçaoanska Cleo de Brabander och grekiska Eliza Mante har en bakgrund inom mode, design och arkitektur. Trion träffades i studion Droog i Amsterdam där de utförde uppdrag för Rijksmuseum, Van Gogh Museum och Museum of Sex (i New York) med flera. För närvarande arbetar de individuellt från sina egna studios men för speciella projekt – som Amsterdam Light Festival och Norrköping Light Festival – samarbetar de. När de arbetar tillsammans kallar de sig ‘klusjesmannen’ (hantverkare) eftersom de föredrar en praktisk mentalitet. Det är från detta som namnet Studio Klus kommer från.

Dölj

 

Made by: Studio Klus  – The Netherlands, Curaçao & Greece

Location: 15000 and more will during Norrköping Light Festival 2017/2018 be placed near Campus Norrköping near ”Strömmen”.

Read more

There are more bikes than people in the Dutch capital. As a matter of fact, about 15000 bikes are being fished out of the Amsterdam canals every year. This phenomenon tells us a lot about the Dutch bike culture and Amsterdam urban lifestyle. 15000 and more from Studio Klus is a light installation that reminds both locals and visitors of this typical lifestyle.

Whether you were not aware of the Dutch rich bicycle culture yet or if you are a local who cannot live without his or her bike, 15000 and more will surely put a smile on your face. Who is throwing all the 15000 bikes in the canals remains a mystery though…

In Norrköping the problem isn’t as big, but a lot of bikes are being thrown in here as well.

About Studio Klus
Studio Klus consists of a multidisciplinary and multicultural team. The Dutch Anna Musch, Curaçaoan Cleo de Brabander and Greek Eliza Mante have a background in fashion, product design and architecture. The trio met at studio Droog in Amsterdam where they executed assignments for the Rijksmuseum, Van Gogh Museum, and Museum of Sex (in New-York) and others. Currently they work individually from their own studio’s, but for special projects – such as Amsterdam Light Festival and Norrköping Light Festival – they again join forces. When they work together they call themselves ‘the klusjesmannen’ (handymen) because they prefer a hands on mentality. This is where the name Studio Klus derives from.

Hide